ออนแอร์ทางวิทยุ สู่การออนแอร์ออนไลน์

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในสมัยก่อนการฟังเพลงทางวิทยุเอฟเอ็มนั้นเป็นอะไรที่คลาสสิคมาก หากใครได้ทันฟังในยุคก่อน เวลาจะฟังคลื่นประจำในละแวกบ้านก็จะมีอยู่ไม่กี่คลื่นที่จะรับสัญญาณได้ แต่มันจะมีบางคลื่นที่สามารถถ่ายทอดให้รับฟังทั่วประเทศได้  บางคลื่นก็ฟังได้ 24 ชั่วโมง คลื่นที่ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนที่ดังๆในช่วงนั้นก็จะเป็น 93 cool fahrenheit ที่ไม่มีโฆษณาคั่นเลย แต่จะมีช่วงต้นชั่วโมงที่มีการพูดคุยของดีเจผสมกับโฆษณาสลับๆกันราวๆ 10 นาที  แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นคลื่นดังในกรุงเทพแต่จะมีช่วงเวลาที่กระจายเสียง ออนแอร์ทางวิทยุ มาทั่วประเทศ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Seed 97.5 fm มาแรงมากๆ เพราะให้ดีเจวัยรุ่นหน้าใหม่ที่หน้าตาดีผสมกับสไตล์กวนๆ จึงทำให้เป็นคลื่นที่ฮ็อตฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่ง ออนแอร์ทางวิทยุ ปริมาณการฟังลดลง จนมาถึงการเข้ามาของยุคอินเตอร์เน็ต ทำให้กระแสการฟังวิทยุจากตัววิทยุโดยตรงลดลงอย่างมากแล้วหันไปฟังเพลงแบบออนไลน์แทน ซึ่งแพลตฟอร์มที่ให้บริการฟังเพลงออนไลน์นั้นมีหลายแพลตฟอร์ม เราสามารถเลือกเพลงเอง โหลดเพลงเองมาจัดทำเพลย์ลิสสำหรับฟังเพลงเองได้โดยไม่มีเสียงดีเจและเสียงโฆษณารบกวน แต่การฟังวิทยุที่มีดีเจก็ยังคงมีเสน่ห์อยู่ คลื่นที่มีชื่อเสียงเราก็สามารถเปิดฟังผ่านทางออนไลน์ได้เลย ไม่ต้องคอยลุ้นหมุนจูนสัญญาณจากวิทยุแล้ว สิ่งนี้เลยคลายเป็นผลกระทบสำหรับคลื่นวิทยุชุมชนพอสมควร ทำให้กลุ่มผู้ฟังหายไปกลุ่มใหญ่ แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่เปิดฟังอย่างเหนียวแน่นอยู่ หรือบ่อยครั้งเราก็เปิดฟังจากในรถ เพราะเครื่องเสียงในรถรุ่นเก่าๆจะฟังได้จากแผ่นซีดีและคลื่นวิทยุ FM เท่านั้น การปรับตัวของคลื่นวิทยุและเหล่าดีเจ เหล่าดีเจทั้งหลายที่มีใจรักในอาชีพ การพูดคุยเปิดเพลงให้ผู้คนฟังและรับสายหน้าไมค์ที่โทรเข้ามาก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งที่หลายคนหลงรัก…

Continue Readingออนแอร์ทางวิทยุ สู่การออนแอร์ออนไลน์

นายกรัฐมนตรี ความหมายประวัติความเป็นมา

  • Post author:
  • Post category:Blog

นายกรัฐมนตรี คือตำแหน่งหัวหน้าของฝ่ายบริหารในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา เป็นผู้นำคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สำคัญเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นตำแหน่งที่ทรงคุณค่าและมีเกียรติยศเป็นอย่างยิ่ง  นายกรัฐมนตรี ความหมายตามพจนานุกรม คำว่านายกนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542 ได้ให้ความหมายเอาไว้ว่าหมายถึง ผู้นำ,ผู้เป็นหัวหน้าส่วนคำว่านายกรัฐมนตรีนั้นหมายถึงตําแหน่งหัวหน้าคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีก็คือคณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเช่นกัน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งและรัฐมนตรีอื่นๆอีกไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญการแต่งตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน และยังหมายถึงบุคคลที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นประธานของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกด้วย สำหรับประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภา ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นประมุขของฝ่ายบริหาร นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย  นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลของประเทศไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้ และอาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ก็ได้ตามแต่รัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น แต่ตามรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีจะขึ้นดำรงตำแหน่งได้จะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ชื่อเดิมว่า "ก้อน หุตะสิงห์"  ได้มีมติแต่งตั้งพระยามโนปกรณ์นิติธาดาขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่าพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของประเทศไทยคือยุคของนายกคนไหน  ใครๆต้องตอบว่าเป็นช่วงรัฐบาลชาติชายและรัฐบาลทักษิณแน่นอน มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงงานอุตหหกรรมโรงงานหนึ่งเกลียดพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาลรัฐประหารมาก เพราะทุกครั้งที่รัฐบาลประชาธิปัตย์หรือรัฐบาลรัฐประหารบริหารประเทศ ผลประกอบการของโรงงานเพื่อนคนนี้จะไม่ดีเลย ตรงกันข้ามในช่วงรัฐบาลชาติชายหรือรัฐบาลทักษิณสินค้าจากโรงงานของเพื่อนขายดีมาก ซึ่งเรื่องนี้มีข้อสังเกตว่าในช่วงที่ชาติรุ่งเรืองนั้นเป็นช่วงที่เรามีประชาธิปไตยมากเรียกว่าค่อนใบ สส.เลือกตั้งอยู่แล้วและสว.ก็มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดทิศทางประเทศ จะมีก็แต่ศาลหรือขบวนการยุติธรรมที่อยู่เหนือกว่าไม่เกี่ยวข้องกับประชาชน ส่วนเราในตอนนี้จึงยังไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบ

Continue Readingนายกรัฐมนตรี ความหมายประวัติความเป็นมา

เลือกเสพข่าวสาร อย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

สมัยก่อนนั้นคนเราจะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ไม่กี่ช่องทางหลักๆ จะมีวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดกรองมาในระดับหนึ่งก่อนที่จะสื่อสารส่งต่อให้กับเรา ซึ่งแหล่งที่เรา เลือกเสพข่าวสาร มักเป็นผู้กระจายข่าวสารที่เป็นแหล่งใหญ่ใหญ่ที่เราสามารถเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ มีอยู่ไม่กี่แห่งที่เรามักจะรู้จักชื่อทั้งหมดทำให้เรารู้สึกว่าข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวที่เรารู้จักนั้นเรามีความมั่นใจว่าข่าวสารที่นำเสนอออกมานั้นมีความถูกต้องเป็นจริง แต่ก็อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสมอไป เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อให้มากๆ เลือกเสพข่าวสาร อย่างไรเมื่อแหล่งกระจายข่าวมีความเปลี่ยนแปลง ผู้ที่เป็นฝ่ายรับข่าวสารอย่างเราทุกคนก็มีความอิสระในการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลอื่นๆได้เช่นกัน แต่ในอดีตยังไม่มีการเข้าถึงโลกออนไลน์มากนัก การพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปจึงมักแพร่กระจายข้อมูลอยู่ในวงแคบแค่กลุ่มบุคคลเท่านั้น ยกเว้นหากเป็นการกระจายข่าวสารจากผู้ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคนส่วนมากเช่นบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่คนรู้จักจำนวนมากเป็นต้น ข่าวสารนั้นก็จะมีการแพร่กระจายในวงที่กว้างมากขึ้น  กลับกันในปัจจุบันที่ทุกคนแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ และเมื่อทุกคนอยู่ในโลกเสมือนนี้ทุกคนมีสิทธิ์เสรีที่จะนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมคนธรรมดาก็กับกายเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วไปรู้จักกันในวงกว้างได้ และสามารถกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดของผู้อื่นได้ และเนื่องด้วยเหตุนี้ทำให้แหล่งข่าวสารเพิ่มมากขึ้นแบบไร้ขีดจำกัด ส่วนเราที่เป็นผู้รับสารก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายมาก ข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมันมากเสียจนบางครั้งเราก็แยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราได้อ่าน หรือฟังมาจากแหล่งข่าวในอินเตอร์เน็ตเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันแน่ ใช้วิจารณญาณให้มาก เนื่องจากในทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หมดและไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลที่ตัวเองเผยแพร่ไปจะถูกผู้คนสนใจมากหรือสนใจน้อย ดังนั้นสิ่งที่เผยแพร่อาจไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไปส่วนเราที่เป็นเสมือนผู้รับทราบข้อมูล จึงควรใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลมากกว่าปกติ และไม่ควรเชื่อว่าสิ่งที่ถูกเผยแพร่มานั้นเป็นเรื่องจริงหากไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ประกอบ เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราควรเชื่อข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ คุณต้องแยกให้ออกว่าข้อมูลไหนคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและข้อมูลไหนเป็นแค่ความคิดเห็น ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข่าวสาร ในแทบจะทุกช่องทางโซเชียลจะมีปุ่มให้คุณกดแชร์ ก่อนที่คุณจะแชร์ไปนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณของคุณพิจารณาจนทราบแล้วว่าสิ่งที่คุณจะแชร์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง และสมควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่ และหากคุณไม่ได้แชร์จากแหล่งที่มาโดยตรงแต่เลือกเผยแพร่ตามความคิดเห็นของตัวคุณเอง คุณไม่ควรบิดเบือนหรือชักจูงให้คนอื่นรับรู้และหลงเชื่อข่าวสารที่ผิดผิดไปจากความเป็นจริง w88 พนันออนไลน์ที่มาแรงในตอนนี้

Continue Readingเลือกเสพข่าวสาร อย่างไร

ใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียทำการตลาด

  • Post author:
  • Post category:Blog

ไม่ว่าจะมองยังไง สื่อ โซเชียลมีเดียนั้นมีบทบาทมากในสังคมปัจจุบันนี้ เพราะคนนิยมใช้มาเพื่อความบันเทิงจึงได้รับความนิยมกันแพร่หลาย รวมถึงการนำมาทำธุรกิจในแบบต่างๆด้วยและก็สามารถทำเงินได้จริงๆ เข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายด้วยจึงเป็นสิ่งที่คนก็จะทำคู่กันไปเหมือนกัน แต่ก็มีรูปแบบมากมายและไม่มีกำหนดตายตัวว่าจะเป็นอย่างไรเรียกได้ว่ามีอิสระมากเลยทีเดียว ทำตลาดของสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อ โซเชียลมีเดียที่เราเห็นทุกวันนี้นั้นก็มาจากการผ่านการทำการตลาดมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเมื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีนั่นถือว่าสำเร็จได้ด้วยดี ส่วนที่กำลังพัฒนาก็มีอยู่มากเหมือนกันแต่ตราบใดที่ยังไม่หยุดอีกไม่นานก็สำเร็จได้แน่นอน เพราะจะเน้นที่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซะส่วนใหญ่ จะต้องทำให้โดดเด่นและดึงดูดผู้คนเข้ามาไม่ว่าจะช่องทางไหนๆก็มีผลส่วนช่วยกันหมดเลย เป้าหมายของสื่อออนไลน์ การใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียนั้นเป้าหมายต่างๆก็คงจะไม่พ้นลูกค้าหรือคนที่เราจะต้องการนำเสนอผลงานของเรา ซึ่งนอกจากการเข้าถึงแล้วก็ยังจะต้องสร้างความน่าสนใจดึงดูดคนเข้ามาให้ได้มากๆอีกด้วยจะเป็นเรื่องง่ายมาสำหรับสังคมโซเชียลที่มีผู้ใช้งานจำกัดแต่ถ้าในวงกว้างก็คงจะต้องสร้างสรรค์ความแปลกให้เพื่อให้ตื่นตาตื่นใจกันสักหน่อย วางแผนของ สื่อ โซเชียลมีเดียให้ดี การใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียนั้นการใช้ให้ได้ประโยขน์สูงสุดนั้นก็คงจะต้องใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็แผนที่ดีในการใช้ให้เต็มที่ เพราะการเข้าถึงนั้นคงต้องใช้การตลาดในรูปแบบต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเยอะมากการทำงานสร้างผลงานที่เหมาะสมนั้นก็มีผลกับสื่อของเรามากเช่นกัน การใช้สื่อทั้งหลายนั้นจะให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นก็คงต้องใช้ความรู้ความสามารถอยู่พอสมควรก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการทำงานที่ดีมากขึ้น

Continue Readingใช้ สื่อ โซเชียลมีเดียทำการตลาด