You are currently viewing เลือกเสพข่าวสาร อย่างไร

เลือกเสพข่าวสาร อย่างไร

  • Post author:
  • Post category:Blog

สมัยก่อนนั้นคนเราจะสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ไม่กี่ช่องทางหลักๆ จะมีวิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดกรองมาในระดับหนึ่งก่อนที่จะสื่อสารส่งต่อให้กับเรา ซึ่งแหล่งที่เรา เลือกเสพข่าวสาร มักเป็นผู้กระจายข่าวสารที่เป็นแหล่งใหญ่ใหญ่ที่เราสามารถเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ มีอยู่ไม่กี่แห่งที่เรามักจะรู้จักชื่อทั้งหมดทำให้เรารู้สึกว่าข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวที่เรารู้จักนั้นเรามีความมั่นใจว่าข่าวสารที่นำเสนอออกมานั้นมีความถูกต้องเป็นจริง แต่ก็อาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเสมอไป เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อให้มากๆ

เลือกเสพข่าวสาร อย่างไรเมื่อแหล่งกระจายข่าวมีความเปลี่ยนแปลง

ผู้ที่เป็นฝ่ายรับข่าวสารอย่างเราทุกคนก็มีความอิสระในการเผยแพร่ข่าวสารหรือข้อมูลอื่นๆได้เช่นกัน แต่ในอดีตยังไม่มีการเข้าถึงโลกออนไลน์มากนัก การพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับบุคคลทั่วไปจึงมักแพร่กระจายข้อมูลอยู่ในวงแคบแค่กลุ่มบุคคลเท่านั้น ยกเว้นหากเป็นการกระจายข่าวสารจากผู้ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคนส่วนมากเช่นบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่คนรู้จักจำนวนมากเป็นต้น ข่าวสารนั้นก็จะมีการแพร่กระจายในวงที่กว้างมากขึ้น 

กลับกันในปัจจุบันที่ทุกคนแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ และเมื่อทุกคนอยู่ในโลกเสมือนนี้ทุกคนมีสิทธิ์เสรีที่จะนำเสนอหรือแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ได้ ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมคนธรรมดาก็กับกายเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วไปรู้จักกันในวงกว้างได้ และสามารถกลายเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดของผู้อื่นได้ และเนื่องด้วยเหตุนี้ทำให้แหล่งข่าวสารเพิ่มมากขึ้นแบบไร้ขีดจำกัด ส่วนเราที่เป็นผู้รับสารก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายมาก ข่าวสารต่างๆที่เราได้รับมันมากเสียจนบางครั้งเราก็แยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราได้อ่าน หรือฟังมาจากแหล่งข่าวในอินเตอร์เน็ตเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นกันแน่

ใช้วิจารณญาณให้มาก

เนื่องจากในทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หมดและไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลที่ตัวเองเผยแพร่ไปจะถูกผู้คนสนใจมากหรือสนใจน้อย ดังนั้นสิ่งที่เผยแพร่อาจไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไปส่วนเราที่เป็นเสมือนผู้รับทราบข้อมูล จึงควรใช้วิจารณญาณในการเสพข้อมูลมากกว่าปกติ และไม่ควรเชื่อว่าสิ่งที่ถูกเผยแพร่มานั้นเป็นเรื่องจริงหากไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ประกอบ เราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราควรเชื่อข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือ คุณต้องแยกให้ออกว่าข้อมูลไหนคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและข้อมูลไหนเป็นแค่ความคิดเห็น

ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่บิดเบือนข่าวสาร

ในแทบจะทุกช่องทางโซเชียลจะมีปุ่มให้คุณกดแชร์ ก่อนที่คุณจะแชร์ไปนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณของคุณพิจารณาจนทราบแล้วว่าสิ่งที่คุณจะแชร์นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริง และสมควรที่จะเผยแพร่ต่อหรือไม่ และหากคุณไม่ได้แชร์จากแหล่งที่มาโดยตรงแต่เลือกเผยแพร่ตามความคิดเห็นของตัวคุณเอง คุณไม่ควรบิดเบือนหรือชักจูงให้คนอื่นรับรู้และหลงเชื่อข่าวสารที่ผิดผิดไปจากความเป็นจริง

w88 พนันออนไลน์ที่มาแรงในตอนนี้