You are currently viewing รู้จักอาชีพ นักจัดรายการวิทยุ

รู้จักอาชีพ นักจัดรายการวิทยุ

  • Post author:
  • Post category:Blog

นักจัดรายการวิทยุ มีหน้าที่ที่ต้องนำเสนอข้อมูลให้ความรู้แก่ผู้รับฟัง ก่อนที่จะจัดรายการก็ต้องหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆก่อนทำการออกอากาศทุกครั้งเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกคนนั้นได้ความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ที่ต้องการที่จะสามารถพูดคุยกับดีเจได้ตลอด และอาจจะมีการส่งจดหมายมาที่นี่สถานที่ทำงาน ตอบปัญหาจากผู้ถามอย่างถูกต้อง 

นักจัดรายการวิทยุ 

อยู่ที่เราเข้าใจกัน ดีเจที่ย่อมาจาก Disc Jockey เป็นรูปอะไรลักษณะการจัดเพลง บอกข่าวให้แต่คนฟังผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่จะนิยมเปิดวิทยุเพื่อฟังเพราะว่าดีเจส่วนใหญ่นั้นจะนำเรื่องการติดขัดจราจรมาเล่าสู่กันฟังว่าเส้นนี้รถติดรถแน่นดีเจจะเป็นคนบอกข่าวสาร และยังให้ประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่อีกด้วย ที่จัดเพลงให้เกิดข้อคิดต่างๆ

โอกาสในการทำงาน

ต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นที่ต้องการเยอะมากเพราะว่าวิทยุในประเทศไทยนั้นมีหลายแห่งที่ให้บริการและยังต้องการดีเจจำนวนมากและการจัดรายการต่างๆ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ภาครัฐที่นำมาเสนอปัจจุบันได้มีองค์กรเอกชนที่มาหาผลกำไรจากการโฆษณาเป็นจำนวนมาก เพราะการโฆษณาในวิทยุนั้นถูกกว่าในโทรทัศน์เป็นอย่างมากจึงได้รับความนิยมมาโฆษณากันในวิทยุ เป็นโอกาสที่เราจะได้งานสำหรับอาชีพนี้เพิ่มมากขึ้น

เงินเดือน

บอกแล้วว่าเงินเดือนสำหรับนักจัดรายการวิทยุหรือว่าสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เลยและยังมีเวลาว่าอีกมากมายให้ทำอีกด้วยแต่เราต้องมีความรับผิดชอบพอสมควรในการทำหน้าที่ บอกเลยว่าเงินเดือนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละคนว่าพูดเก่งหรือไม่และวินัยในการทำงาน และส่วนใหญ่นั้นจะทำงานโดยคิดเป็นชั่วโมงมากกว่าเป็นเงินเดือนยิ่งเราทำชั่วโมงมากก็ยิ่งได้มาก