Social media สื่อออนไลน์ที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น รับรู้ข่าวสารได้อย่างแพร่หลาย ไม่จำเป็นว่าคนๆนั้นจะเป็นใครหรือมาจากไหน เพียงแค่พวกเขามีบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แต่ละชนิด ก็สามารถเข้าไปเป็นสมาชิกพร้อมกับเข้าใช้งานกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างหลากหลาย เราจะเห็นว่าเทคโนโลยีพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เอง ก็กลายเป็นสิ่งที่พัฒนาควบคู่กันไปด้วยอย่างไม่หยุดยั้ง อย่างไรก็ตามทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้น สื่อสังคมออนไลน์เองก็มีทั้ง 2 สิ่งนี้ ขึ้นอยู่ที่ว่าใครจะสามารถดึงจุดไหนไปใช้งาน แต่วันนี้เรามาบอก ข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์ กัน

ข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์

ข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์

ข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับเว็บไซต์ให้บริการบางแห่ง อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป หากคุณไม่ระมัดระวังในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ในทางที่เสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล social network เป็นสังคมที่เปิดกว้าง หากคุณรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจโดนหลอกหลวงผ่านอินเตอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพื่อจุดประสงค์ร้าย ตามที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นช่องทางในการถูกละเมิดสิขสิทธิ์ ขโมยผลงาน หรือถูกแอบอ้าง เพราะ social network service เป็นสื่อในกาเผยแพร่ ผลงาน รูปภาพต่างๆของเรา ให้บุคคลอื่นได้เห็นได้ดูและแสดงความคิดเห็น

ข้อมูลที่ต้องกรอกเพื่อสมัครสมาชิกและแสดงในเว็บไซต์ ในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดังนั้นอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่กำหนดอายุการสมัครสมาชิก หรือการถูกหลอกโดยบุคคลที่ไม่มีตัวตนได้ ผู้เล่นสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน อาจจะสายตาเสียได้หรือบางคนอาจตาบอดได้ ถ้าใช้ social network มากเกินไป อาจทำให้เสียการเรียนหรือการเรียนตกต่ำลงได้ จะทำให้เสียเวลาหากผู้ใช้ ใช้อย่างไร้ประโยชน์ ดังนั้นสื่อสังคมออนไลน์ กลับส่งอิทธิผลต่อชีวิตประจำวัน และความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างชัดเจนมากขึ้น จนกลายเป็นประเด็นในสังคม

การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์ คือการคุกคามหรือรังแกการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอีเมล์ขมขู่ หรือแบล็คเมลการส่งข้อความ ทางโทรศัพท์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ โปรแกรมออนไลน์ และชัดเจนที่สุดคือ การคุกคามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่าการคุกคามกันทางบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย หรือมีใครได้รับบาดเจ็บ แต่เป็นการทำร้ายทางอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งสามารถสร้างบาดแผลที่รุนแรงมาก ในทางจิตวิทยาจะส่งผลให้เกิดอาการวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่ ไปจนถึงการฆ่าตัวตายในที่สุด สำหรับในสื่อสังคมแล้ว การคุกคามในรูปแบบนี้ถือเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปัญหาความสัมพันธ์ของคนในสังคม ทำให้คนห่างไกลกันมากขึ้น เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรู้จักและคนแปลกหน้าบนอินเตอร์เน็ต ทำให้ความรู้สึกของคนเปลี่ยนไป ผลกระทบทางลบอีกอย่างหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือความสัมพันธ์ของคนในสังคม แม้มันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพให้กับคนที่ไม่สนิทกัน ให้รู้จักกันแนบแน่นได้ง่ายขึ้น แต่คนเรามักจะมองไม่เห็นว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น ก็ทำให้เราห่างไกลจากคนที่เราสนิทด้วยมากขึ้น ด้วยความเป็นเครือข่ายสังคม จึงทำให้สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่า การเป็นสมาชิกในเครือข่ายเท่ากับเป็นการเข้าสังคมแล้ว
likeporn | Spornsored